Lejárt a biztonsági időkorlát.
Ha az oldal űrlapot is tartalmaz, annak mentése csak érvényes bejelentkezéssel lehetséges.
A bejelentkezés érvényességének meghosszabbításához kérjük lépjen be!
Felhasználó név:
Jelszó:
 
Gyermekgyógyászat
Tudományos és továbbképzési szaklap

 
A Gyermekgyógyászat a Magyar Gyermekorvosok Társaságának nagy múltú, hagyományokkal rendelkező tekintélyes országos folyóirata. A lap magas minőségét és a gyermekorvosok körében való elfogadottságát a neves szerzői és szerkesztő gárda garantálja, amely vezető hazai gyermekgyógyász szaktekintélyekből áll. A lapban megjelenő tartalom gerincét az eredeti közlemények jelentik. A hazai gyermekorvosok körében iránymutató és mértékadó szakmai lap.

Megjelenik: Kéthavonta
ISSN: 0017-5900
Célcsoport: a Magyar Gyermekorvosok Társaságának tagjai, kórházak, klinikák orvosai
Példányszám: 3.000

2014. januártól a Gyermekgyógyászat folyóiratot új kiadó, a Semmelweis Kiadó jelenteti meg. Ennek megfelelően a kéziratok leadásának módja is megváltozott.

Kérjük, hogy a Szerzői útmutató pontos betartása után a kéziratot Dr. Vincze Juditnak címezzék, e-mail: vincze.judit@kiado.semmelweis-univ.huSZERZŐI ÚTMUTATÓ >>Keresés a folyóiratokban
 
Keresés (kulcsszavakban, szerzők szerint és cikk szövegben)

    

 
Tartalom

ARC-CSÓK - Madácsy professzorral beszélget Veres Gábor
Ennek a rovatnak az ötletét az adta, amikor a 70-es évek végén ott álltunk a TV előtt és néztük, amint Nagy László ezüstös hajjal szavalja versét: a „Ki viszi át a szerelmet a túlsó partra”. Majd a végén, mikor a riporter megkérdezte a költőt, mit üzen az ifjúságnak 100 év múlva, ha megnézik a műsort, azt felelte:
„Ha lesz emberi arcuk egyáltalán, akkor csókolom őket”. Erre gondolva indítottuk ezt a sorozatot, ahol a hazai gyermekgyógyászat prominens személyiségeinek teszünk föl néhány kérdést.

Kovács László professzor úr emlékére!

Búcsúzunk, Dr. Stéger Gabriella!
2017. október 7-én örökre eltávozott barátunk, kollégánk, sok száz asztmás gyermek szeretett „doktornénije”, dr. Stéger Gabriella.

Mercurochrom okozta kontaktdermatitis English
Szerző(k): Fathi Khaled dr., Harangi Ferenc dr.

Jelek a mellkasröntgenfelvételen English
Szerző(k): Seszták Tímea dr., Várkonyi Ildikó dr., Nyitrai Anna dr.
Rovatunkban a leletekben gyakran használt „jelekre” szeretnénk felhívni a figyelmet. A leletek fogalmazásában, értékelésében elengedhetetlen egymás kifejezéseinek pontos értelmezése. A radiológusok régóta használják egy-egy kép-jelenség meghatározására a „jel” definíciót, a röntgenben használtak jelentős része széles körben ismert, de az újabb modalitásokkal (CT, MR, ultrahang) észlelt eltérések rövid leírása nem feltétlenül értelmezhetők
a klinikusok számára. Reméljük a rövid, jellemző képpel, néhány szóval kiegészített bemutatások felkeltik az olvasó érdeklődését, tetszését.

Azathioprin (Imuran) alkalmazása gyermekkorban English
Szerző(k): Prehoda Bence, Veres Gábor dr.
Az azathioprin egy purinantagonista immunszuppresszáns szer. Elterjedt a gyermekkori immunmediálta kórképek kezelésében. Alkalmazása nagy
körültekintést igényel, mert a betegek reakciója a terápiára nagy variabilitást mutat. A gyógyszerre adott válasz előrejelzésére alkalmas a TPMT aktivitás tesztelése.
A potenciális csontvelő- és májkárosító hatása miatt állandó monitorozást igényelnek a kezeltek.
Az azathioprin (AZA) a 6-merkaptopurin (6-MP) előalakja, purinantagonista hatású immunszuppresszáns.
Használata kevesebb mellékhatással jár, mint az aktív metabolité, ezért jobban elterjedt (1). Gyermekkori autoimmun és immunmediálta kórképekben alkalmazható:
• Autoimmun hepatitis.
• Gyulladásos bélbetegségek (IBD).
• Immunmediálta trombocitopénia (ITP).
• Juvenilis idiopathias arthritis és az ahhoz asszociált
uveitis.
• Enyhe lupus nephritis.
• Juvenilis myasthenia gravis.
• Szervtranszplantáció után.

Súlyos bélmotilitászavar hátterében felfedezett ganglioneuroblastoma English
Szerző(k): Pap Krisztina dr., Garami Miklós dr., Kovács Márta dr.

Versenyfutás az idővel – Colitis ulcerosa ritka, szövődményes esete English
Szerző(k): Szalbot Orsolya dr., Hercsuth Magdolna dr., Vona Andrea dr., Lestár Béla dr., Rudas Gábor dr., Czelecz Judit dr.

SHOX gén vizsgálatának jelentősége a gyermekgyógyászati praxisban English
Szerző(k): Patócs Attila dr.
A Short stature homeobox-containing (SHOX) gén izolált haploinszufficienciája az alacsonynövést eredményező monogénes elváltozások egyik leggyakoribb oka. A gén heterozigóta eltéréséhez kapcsolódó klinikai manifesztációk súlyossága eltérő: az idiopathiás alacsonynövéstől, a Leri–Weill-dyschondrosteosis és Langerdysplasiáig terjed. A Turner-szindrómában kialakuló csontrendszeri elváltozások szintén a SHOX hiányához kapcsolódnak.
Több mint két évtizedes kutatási eredmények megerősítik, hogy a SHOX, mint egy univerzális transzkripciós faktor integrálja a csontrendszer fejlődéséhez és a növekedéshez kapcsolódó jelátviteli utakat. A génről átíródó hírvivő ribonukleotid és a transzlálódó fehérje mennyiségének expressziója szigorú szabályozás alatt áll. A SHOX deficiencia klinikai megjelenése nemi eltérést mutat, a lányokban súlyosabb klinikai kép jelentkezik. Jelen összefoglaló célja
összefoglalni a SHOX deficiencia diagnózisához vezető klinikai eltéréseket, valamint irodalmi adatok alapján összegezni a SHOX deficiencia talaján kialakuló patomechanizmusokat.

Természetes császármetszés Magyarországon a Honvédkórház gyakorlatában English
Szerző(k): Bodrogi Eszter dr., Sztahovits Petra dr., Spánik Gábor dr., Csalló Lívia, Kun Gáborné, Nádor Csaba dr.
A császármetszés negatív hatásai a korai, a 6 hónapos korig tartó kizárólagos, illetve bármilyen arányú szoptatásra régóta ismertek, az anyatej hiánya pedig számos későbbi problémához vezet. Ez, a császármetszés után gyakrabban előforduló kötődési és pszichés zavarokkal együtt mára aggasztó világegészségügyi problémává vált.
A negatív hatások elsősorban a megzavart korai bőr-bőr kontaktussal és a sokszor csalódásként megélt szülésélménnyel hozhatók összefüggésbe. Ezt felismerve világszerte fellépett az igény, hogy hogyan lehet a műtőben megteremteni a pozitív szülésélményt, a családot a megszületés aktív részesévé tenni, és elkezdeni az azonnali, zavartalan bőr-bőr kontaktust. Intézetünkben 2015 óta végzünk természetes császármetszéseket. Tapasztalataink szerint az elektív császármetszések esetében a „természetes” hozzáállás nem igényel plusz időt, biztonságos, nem jár extra szövődményekkel.
Egyértelműen pozitív hatása van a szülői megelégedettségre, és a korai szoptatás sikerére. A gyakorlat elterjesztésében kulcskérdés az együttműködő személyzet. Célszerű a műtőben végzett tevékenységeket elemezni, és
a műtő sterilitási és egyéb működési feltételeit figyelembe véve átalakítani, a változtatásokat írásban rögzíteni. Fontos a jövendő szülők megfelelő felkészítése, a műtőben jelenlévő multidiszciplináris csapattagok motiválása és oktatása.

Homológ spongiosaplasztikával kezelt gyermekkori jóindulatú csonttumoros vagy csontcystás betegek középtávú nyomonkövetésének eredményei English
Szerző(k): Molnár Klára dr., Csönge Lajos dr., Farkas András dr.
A gyermekkori jóindulatú csontfolyamatok (tumorszerű csontelváltozások) hagyományos kezelési módja az elváltozás radikális kikaparása és a visszahagyott csontüreg homológ csonttal végzett feltöltése
(spongiosaplasztikája). Vizsgálatunk célja, a Pécsi Tudományegyetem Gyermekgyógyászati Klinika Sebészeti Osztályán 2006 januárja és 2011 decembere között jóindulatú csont tumor miatt homológ spongiosaplasztikán átesett 11 gyermek kezelési eredményeinek áttekintetése volt.
Betegek és módszer: Az elváltozásokra 10 esetben trauma, 1 esetben időszakosan jelentkező csontfájdalom miatt végzett radiológiai vizsgálat során derült fény. A műtéten átesett 11 betegből az után követés során (átlag 70,8 hónap) 7 betegnél a röntgenfelvétel teljes átépülést, 3 betegnél a csontcysta kiújulását mutatta, melyek közül 2 esetben az ismételt műtéti beavatkozás gyógyuláshoz vezetett.
Következtetés: Középtávú vizsgálataink eredménye alapján a gyermekkori jóindulatú csonttumorok homológ spongiosával való kezelése eredményesnek, biztonságosnak és költséghatékonynak bizonyul.

Serdülőkori mentális egészségfejlesztő program a középiskolákban: a YAM program bemutatása English
Szerző(k): Balázs Judit dr.
A gyermekkorban jelentkező pszichés zavarok a fejlődés számos területére hatással vannak.
Munkánk célja egy iskolai környezetben megvalósuló, univerzális, serdülő mentális egészség fejlesztő program bemutatása.
Módszer. A „Serdülőkori mentális egészségfejlesztő programot” (YAM) a „Fiatalok életének megmentése és szerepvállalásuk / önállóságuk növelése Európában” című randomizált, kontrolált, 12395 európai (1009 magyar) 14-16 éves fiatal bevonásával történő vizsgálat során validáltuk, adaptáltuk.
Eredmények. A YAM program mellett szignifikáns csökkenés mutatkozott a fiataloknál a 12 hónapos utánkövetéskor az öngyilkos magatartás előfordulási gyakoriságában a kontroll karhoz képest.
Következtetések. Ajánljuk a YAM program bevezetését a hazai iskolákba mentális egészségfejlesztésre.

Regulációs zavarok a gyermekorvosi gyakorlatban English
Szerző(k): Tóth Fanni dr., , Scheuring Noémi dr., Varga Ágnes dr., Szamosújvári Judit dr., Szabó László dr.
A csecsemő- és kisdedkor viselkedésszabályozási nehézségeit, pszichés, illetve pszichoszomatikus problémáit regulációs zavaroknak nevezzük.
Esetismertetések. Az első esetben a 4 hónapos csecsemő akut etetési nehézség, exsiccatio veszélye miatt került osztályunkra.
A részletes anamnézis felvétel során derült fény arra, hogy a táplálás kezdetektől nehézségbe ütközött, emellett a csecsemő másfél hónapos kora óta recidív stomatitissel is küzdöttek. A második esetben a háromhetes újszülöttet aluszékonyság miatt vettük fel kórházunkba, aminek hátterében organikus eltérést nem igazoltunk. Osztályos megfigyelésünk során észleltük az alvások felületes szakaszában az alsó és felső végtag rándulásait.
Következtetések. A regulációs zavarok tüneteivel gyakran a gyermekorvos találkozik elsők között, így fontosnak tartjuk ezek felismerését. A komplex kezelés megtervezése és megvalósítása az organikus kivizsgálással összehangolva team munkában tűnik hatékonynak.

Cystás fibrosishoz társult diabetes vagy mégsem? English
Szerző(k): Dósa Magdolna dr., , Gyurkovits Kálmán dr., Tóth Beáta dr., Kollár-Bíró Beáta
Közleményünkben egy 5 hónaposan diagnosztizált cystás fibrosisos gyermek esetét ismertetjük, akinél 6 éves korban diabetes mellitusra jellemző tünetek jelentkeztek. Mivel a cystás fibrosis leggyakoribb társbetegsége
a hozzá társuló diabetes, betegünknél elsőként ez a diagnózis merült fel. A gyermek fiatal életkora, az inzulinigény gyors növekedése és a további laboratóriumi eredmények azonban inkább 1-es típusú cukorbetegségre utaltak. Munkánkban a nemzetközi irányelvek alapján összefoglaljuk a gyermekkorban ritkán jelentkező cystás fibrosishoz társult diabetes klinikai jellemzőit, diagnosztikáját, differenciáldiagnosztikáját és terápiáját hangsúlyozva a korai szűrővizsgálatok fontosságát. Esetünket a ritka kórforma és a diagnosztikus nehézség miatt tartottuk közlésre érdemesnek.

Enyhe koponyasérülést követő akut epiduralis vérzés csecsemőkorban English
Szerző(k): Farkas László dr., Oroszlán György dr., Dávid Éva dr., Grasselly Magdolna dr., Sinkó Gabriella dr., Lorencz Péter dr., Szabó József dr., Kálovits Ferenc dr., Antal Dániel dr.
Bevezetés: Csecsemőkorban az epiduralis haematoma felismerése az életkori sajátosságok miatt gyakran nehéz. Ritka kivételtől eltekintve sürgős műtéti megoldást igénylő életveszélyes kórkép.
Esetismertetés: 10 hónapos fiúgyermeket vettünk fel osztályunkra két nappal minor koponyatraumát követően jelentkező bágyadtsággal, enyhe bal oldali periorbitalis ödémával, hányással. Egyéb neurológiai kórjel nem volt. A fokozódó bágyadtság miatt készült koponya CT vizsgálat epiduralis haematomát igazolt.
Következtetések: Csecsemőkorban fokozódó bágyadtság esetén még napokkal a koponyatrauma után is – egyéb kórok (pl. intoxikáció, infekció) kizárásával – gondolni kell központi idegrendszeri sérülésre. A hosszú tünetmentesség hátterében kisméretű ér sérülése és a csecsemőkori neuroanatómiai sajátosságok állhatnak.

Münchausen-szindróma by proxy English
Szerző(k): Bazsó Dóra dr., Móritz Márta, Kaczvinszky Emília dr., Vetró Ágnes dr., Oroszlán György dr.
A Münchausen szindróma by proxy (MSbP) a gyermek fizikai bántalmazásának egy szokatlan formája.
Akkor beszélünk róla, amikor egy felnőtt gondviselő (többnyire az anya) a reá bízott gyermekről betegségtüneteket talál ki, vagy betegséget okoz neki, hogy felhívja az egészségügyi személyzet, vagy mások figyelmét a gyermekre, illetve
önmaga semmilyen áldozattól vissza nem riadó mártíromságára. Ennek érdekében gyakran gyógyszert, vegyszert, fertőző ágenst is használ, laboratóriumba küldött anyagot változtat meg, néha rendszeresen bántalmazza a gyermeket, bár ez számára másodlagos előnyökkel (pl. emelt összegű családi pótlék) nem jár. Rendkívül változatos tünetek jelenhetnek meg, és mivel a bántalmazó szülő nagyon aggódónak és lelkiismeretesnek tűnik, komoly diagnosztikai problémát okoz a klinikusok számára. Egy MSbP eset felderítésében nagyon fontos a multidiszciplináris együttműködés, korábbi
kezelő intézményekkel történő kapcsolatfelvétel. Felismerése rendkívül nehéz, mivel a bántalmazó szülő, ha elveszti az egészségügyi személyzetbe vetett hitét, más intézménybe viszi gyermekét. A hazai szakirodalomban csak limitált
számban van az MSbP-ről közlemény, ezért is tartjuk fontosnak esetünk bemutatását.

Kongresszusi beszámoló, Pediatric Gastroenterology Summer School, Duna-Delta, 2017

Beszámoló a Nemzetközi Szociálpediátriai Társaság (International Society for Social Pediatrics and Child Health) Budapesten rendezett konferenciájáról
Szerző(k): Kovács Zsuzsanna dr.

Beszámoló a XVI. Nemzetközi Gyermektüdőgyógyászati Kongresszusról
Szerző(k): Gács Éva dr.

Ég és Föld között - A Biblia a magyar képzőművészetben
Szerző(k): Szalay Ágnes


 • Nutricia
 • Nestle
Kérem várjon...
Kongresszusok listája
 • H
 • K
 • Sze
 • Cs
 • P
 • Szo
 • V
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31